Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารราชการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
คู่มือประชาชน
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
โครงการท้องถิ่นยโสธรยามพี่น้องชาวท้องถิ่นลงแขกเกี่ยวข้าวชาวท้องถิ่น
Responsive image
วันนี้ (๒๒ พ.ย. ๒๕๕๙) ว่าที่ ร.ต.ขรรค์ไชย ทันธิมา ทถจ.ยโสธร พร้อมด้วยข้าราชการ/เจ้าหน้าที่จาก สถจ.ยส.และสถอ.ยส. ร่วมกับ อบต.โนนเปือย อ.กุดชุม พนักงานท้องถิ่น,กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน,อสม. พี่น้องประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมประชารัฐลงแขกเกี่ยวข้าวตาม โครงการท้องถิ่นจังหวัดยโสธรยามพี่น้องชาวท้องถิ่นลงแขกเกี่ยวข้าวชาวท้องถิ่น ครั้งที่ ๑ ณ แปลงนาท้ายหมู่บ้านโนนเปือย ซึ่งกิจกรรมดีๆแบบนี้ ได้ต่อยอดจากแนวคิดของท่านจรินทร์ จักกะพาก อสถ. นำมาปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมในพื้นที่ มีผู้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ทั้งสิ้น ๑๐๐ คน
       
โพสเมื่อ : 22 พ.ย. 2559

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร
ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดยโสธร(หลังใหม่) อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร รหัสไปรษณีย์ 35000
โทรศัพท์ : 0-4571-3035, 0-4571-5343  โทรสาร : 0-4571-3035 ต่อ 13,17
อีเมล์ :
 admin@yasothonlocal.go.th , mymail7848@gmail.com
Powered By 
yasothonlocal.go.th