Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับสำนักงาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
งานส่งเสริมและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารราชการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
คู่มือประชาชนและคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน สถจ.
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องการการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
05 ส.ค. 2564 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 พิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระสุก เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระราชกุศล
03 ส.ค. 2564 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ร่วมประชุมเตรียมการรับการตรวจประเมินการประกวดการจัดขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี 2563 ระดับประเทศ
02 ส.ค. 2564 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ร่วมฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร อปท. ในการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference)
02 ส.ค. 2564 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ประชุมโรคติดต่อจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 33/2564
29 ก.ค. 2564 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดยโสธร
29 ก.ค. 2564 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ ครั้งที่ 32/2564
23 ก.ค. 2564 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ร่วมประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยโสธร (ก.ท.จ.ยโสธร)
23 ก.ค. 2564 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ร่วมประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference)
22 ก.ค. 2564 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ร่วมประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยโสธร (ก.อบต.จังหวัดยโสธร)
20 ก.ค. 2564 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ประชุมชี้แจงเกณฑ์การคัดเลือกและประเมินท้องถิ่นอำเภอดีเด่นประจำปี พ.ศ.2564

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร
ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดยโสธร(หลังใหม่) อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร รหัสไปรษณีย์ 35000
โทรศัพท์ : 0-4571-3035, 0-4571-5343  โทรสาร : 0-4571-3035 ต่อ 13,17
อีเมล์ :
 admin@yasothonlocal.go.th , mymail7848@gmail.com
Powered By 
yasothonlocal.go.th