Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับสำนักงาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารราชการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
คู่มือประชาชนและคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน สถจ.
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องการการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
สถิติการรับเรื่องร้องเรียน
ผลการแก้ไขปัญหา และมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
facebook สถจ.ยโสธร

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
20 ก.พ. 2566
ถึง
03 มี.ค. 2566
ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
20 ก.พ. 2566
ถึง
03 มี.ค. 2566
ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระจาย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกระจาย หมู่ที่ 3 ตำบลกระจายเชื่่อมตำบลศรีฐาน องค์การบริหารส่วนตำบลกระจาย อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08 ก.พ. 2566
ถึง
13 ก.พ. 2566
ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
30 ม.ค. 2566
ถึง
06 ก.พ. 2566
ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังศูนย์ใกล้บ้านใกล้ใจ หมู่ที่ 8 บ้านกุดชุมพัฒนา
26 ม.ค. 2566
ถึง
02 ก.พ. 2566
ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่องคำ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องผลิตน้ำประปาที่มีถาดเติมอากาศแบบน้ำหมุนวนและระบบล้างย้อนสารกรองอัตโนมัติ ขนาดใหญ่ 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านท่าเยี่ยม หมู่ที่ 6 ตำบลเขื่องคำ
23 ม.ค. 2566
ถึง
09 ก.พ. 2566
ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อส้ร้างโครงการเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทรายงาม หมู่ที่ 5
19 ม.ค. 2566
ถึง
26 ม.ค. 2566
ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ประกาศองค์การบริหารเขื่องคำ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนโดยปูผิวจราจรแอสฟัลท์ต์คอนกรีตสายแจ้งสนิท-หนองหอย (ช่วงที่ 1) บ้านกว้าง หมูที่ 1 ตำบลเขื่องคำ กว้าง 6 เมตร ยาว 2,230 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 13ล380 ตารางเมตร องค
17 ม.ค. 2566
ถึง
24 ม.ค. 2566
ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างที่ใช้งานก่อสร้าง
13 ม.ค. 2566
ถึง
27 ม.ค. 2566
ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน
12 ม.ค. 2566
ถึง
27 ม.ค. 2566
ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวนณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร
ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดยโสธร(หลังใหม่) อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร รหัสไปรษณีย์ 35000
โทรศัพท์ : 0-4571-3035, 0-4571-5343  โทรสาร : 0-4571-3035 ต่อ 13,17
อีเมล์ :
 admin@yasothonlocal.go.th , mymail7848@gmail.com
Powered By 
yasothonlocal.go.th