Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารราชการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
คู่มือประชาชน
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์/หนังสือราชการ

 
แจ้งมติ ก.ท.จ.ยส.ครั้งที่ 5/2562 วันที่ 29 พ.ค.2562(หลักเกณฑ์) (07 มิ.ย. 2562)  
แจ้งมติ ก.ท.จ.ยส.ครั้งที่ 5/2562 วันที่ 29 พ.ค.2562 (07 มิ.ย. 2562)  
แจ้งมติ ก.อบต.จ.ยส.ครั้งที่ 5/2562 วันที่ 22 พ.ค.2562 (07 มิ.ย. 2562)  
ข้อควรในการปฏิบัติการดูแลเด็กเล็ก (28 พ.ค. 2562)
หารือข้อกฎหมาย การช่วยเหลือผู้ประสบภัยบ้าน 1 หลัง (24 พ.ค. 2562)
ว 4548 22พ.ค.62 การคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็กฯ ปีงบ 62 (22 พ.ค. 2562)
ว 4547 22พ.ค.62 การจัดทำแผนพัฒนาถนนในความรับผิดชอบฯ 5ปี (22 พ.ค. 2562)
ว 4227 13พ.ค.62 ขอความร่วมมือเร่งรัดให้อปท.ดำเนินการปรับปรุงแผนฯ ป้องกันการทุจริ... (13 พ.ค. 2562)
ว 4226 13พ.ค.62 ขอความร่วมมือส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซล บี 20 (13 พ.ค. 2562)
ประชาสัมพันธ์สอบแข่งขันข้าราชการ-พนักงานส่วนท้องถิ่น 2562 (03 พ.ค. 2562)
แจ้งมติ ก.ท.จ.ยโสธร ครั้วที่ 4-2562 (30 เม.ย. 2562)
แจ้งมติ ก.อบต.จ.ยส.ครั้งที่ 4/2562 วันที่ 29 เมษายน 2562 (30 เม.ย. 2562)
ว 185 22เม.ย.62 ขอให้ตรวจสอบและส่งคืนงบประมาณเงินเหลือจ่ายฯ ปีงบ 2562 (22 เม.ย. 2562)
ว 3505 22เม.ย.62 การส่งเสริมการใช้ยางพาราฯ (22 เม.ย. 2562)
ว 3349 19เม.ย.62 ขอความร่วมมือในการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลฯ (19 เม.ย. 2562)
ว 180 19เม.ย.62 ขอเชิญประชุม (19 เม.ย. 2562)
ว 181 19เม.ย.62 ข้อแนะนำการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ฯ (19 เม.ย. 2562)
คู่มือปฏิบัติงานการควบคุมคุณภาพและการรับรองมาตรฐานวัสดุสำหรับงานก่อสร้างถนนดินซี... (19 เม.ย. 2562)
ขอส่งเอกสารการรับรองมาตรฐานวัสดุน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่มและสารผสมเพิ่มสำหรับการก... (19 เม.ย. 2562)
ว 3338 18เม.ย.62 การติดตามโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV (18 เม.ย. 2562)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

ท้องถิ่นอำเภอมหาชนะชัย เข... (13 ธ.ค. 2561)  

สำนักงานส่งเสริมการปกครอง... (10 ธ.ค. 2561)  

สำนักงานส่งเสริมการปกครอง... (09 ธ.ค. 2561)  

องค์การบริหารส่วนตำบลกระจ... (04 ธ.ค. 2561)

เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนาและช... (04 ธ.ค. 2561)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล... (04 ธ.ค. 2561)

สำนักงานส่งเสริมการปกครอง... (04 ธ.ค. 2561)

องค์การบริหารส่วนตำบลผือฮ... (04 ธ.ค. 2561)

องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ... (04 ธ.ค. 2561)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสร... (01 ธ.ค. 2561)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ... (30 พ.ย. 2561)

สำนักงานส่งเสริมการปกครอง... (30 พ.ย. 2561)

นายสมยศ นามพุทธา ท้องถิ่น... (29 พ.ย. 2561)

นางจันทรา ชัยชนะ ท้องถิ่น... (28 พ.ย. 2561)

สำนักงานส่งเสริมการปกครอง... (26 พ.ย. 2561)

สำนักงานส่งเสริมการปกครอง... (26 พ.ย. 2561)

นางจันทรา ชัยชนะ ท้องถิ่น... (05 พ.ย. 2561)

อำเภอเลิงนกทา จัดโครงการอ... (05 พ.ย. 2561)

เทศบาลตำบลสามแยก จัดกิจกร... (05 พ.ย. 2561)

องค์การบริหารส่วนตำบลสามแ... (05 พ.ย. 2561)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อเสนอแนะว่าด้วยแนวทางปฏิบัติด้านการส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโด... (10 ต.ค. 2561)  
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อ/จ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง อบต.น้... (12 ต.ค. 2560)  
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอบต.น้ำอ้อม (24 ส.ค. 2560)  
เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอบต.ขั้นไดใหญ่ (09 ส.ค. 2560)
ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตบ้านตูม อบต.กุดน้ำใส (31 มี.ค. 2560)
ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตบ้านแจนแลน อบต.กุดน้ำใส (31 มี.ค. 2560)
ประกาศเปิดเผยราคากลางอาคารอเนกประสงค์บ้านดงมะหรี่ ทต.ค้อวัง (30 มี.ค. 2560)
ประกาศเปิดเผยราคากลางรางระบายน้ำ คสล.บ้านเปาะ ทต.ค้อวัง (30 มี.ค. 2560)
ประกาศเปิดเผยราคากลางลาน คสล.บ้านค้อวัง ทต.ค้อวัง (30 มี.ค. 2560)
ประกาศเปิดเผยราคากลางถนน คสล.บ้านดงมะหรี่ ทต.ค้อวัง (30 มี.ค. 2560)
ประกาศเปิดเผยราคากลางถนนลงหินคลุกบ้านผิผ่วน ทต.ค้อวัง (30 มี.ค. 2560)
ประกาศเปิดเผยราคากลางปรับปรุงขยายผิวถนนบ้านลำดวน ทต.ค้อวัง (30 มี.ค. 2560)
ประกาศเปิดเผยราคากลางรถยนต์กู้ชีพกระบะ ทต.ค้อวัง (30 มี.ค. 2560)
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมวางบ่อพัก อบต.กุดน้ำใส (24 ก.พ. 2560)
เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง ก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก อบต.กุดน้ำใส (25 ม.ค. 2560)
ส่งประกาศเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ประกวดราคาวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กา... (22 ธ.ค. 2559)
ขอความอนุเคราะห์ประกาศข่าวประกวดราคาจ้างทางเว็บไซต์และอินเตอร์เน็ตของจังหวัดยโสธ... (16 ธ.ค. 2559)
ส่งประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลาดยางพาราแอสฟัสติกคอนกรีต (PARA AC) บ้านเชียงเพ... (14 ธ.ค. 2559)
สถ.จ.ยโสธรเปิดเผยราคากลางงานปรับปรุงสำนักงานสถ.จ.ยโสธรปี60 (16 พ.ย. 2559)
ทต.ค้อวัง เปิดเผยราคากลางก่อสร้างอาคารศูนย์เด็ก (15 ส.ค. 2559)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
หนังสือราชการ สถ.จ. 
เร่งรัดการรายงานข้อมูลตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระป... (31 พ.ค. 2562)  
ขอเชิญอบรมหลักสูตรทักษะวิทยากรดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (13 พ.ค. 2562)  
การใช้อำนาจหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดการปัญหาสุน... (30 เม.ย. 2562)  
การตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมของผู้มีสิทธิ์ในโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแ... (22 เม.ย. 2562)
การประชุมส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันครั้งที่ 7 ประเทศไทย และก... (19 เม.ย. 2562)
การประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 19 (19 เม.ย. 2562)
ซักซ้อมการประกาศรายชื่อผู้ป่วยเอดส์เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ขององค์กรปกครอ... (18 เม.ย. 2562)
การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด (18 เม.ย. 2562)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปก... (10 เม.ย. 2562)
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางส... (05 เม.ย. 2562)
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่... (05 เม.ย. 2562)
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ผู้สูงอาย... (04 เม.ย. 2562)
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 (03 เม.ย. 2562)
การสำรวจข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสน... (03 เม.ย. 2562)
การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2562 (01 เม.ย. 2562)
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการสำรวจประชากรสุนัขและแมวเพื่อจัดทำฐานข้อมูลโรคพิษสุนัขบ้... (28 มี.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)... (26 ก.พ. 2562)
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (13 ก.พ. 2562)
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) (13 ก.พ. 2562)
ประกาศ ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุก(ดีเซล) (13 ก.พ. 2562)
Responsive image

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร
ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดยโสธร(หลังใหม่) อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร รหัสไปรษณีย์ 35000
โทรศัพท์ : 0-4571-3035, 0-4571-5343  โทรสาร : 0-4571-3035 ต่อ 13,17
อีเมล์ :
 admin@yasothonlocal.go.th , mymail7848@gmail.com
Powered By 
yasothonlocal.go.th