Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารราชการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
คู่มือประชาชน
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์/หนังสือราชการ

 
การสำรวจความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องการขอรับการสนับสนุนงบประมาร... (19 พ.ย. 2561)  
โครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัมนาเด็กเล็ก ระยะที่ 2 (13 พ.ย. 2561)  
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การรับซื้อผลิตภัณฑ์จากท้องถิ่น ว 455 12 พ.ย. 61 (12 พ.ย. 2561)  
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ปี 2563 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ลานกีฬา... (09 พ.ย. 2561)
แนวทางการสอบโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับจังหวัด ปีการศึกษา 2561 (08 พ.ย. 2561)
การดำเนินงานขับเคลื่อนพัฒนาเมืองสีเขียว 0023.3/ว 9619 ลว. 8 พ.ย. 61 (08 พ.ย. 2561)
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลฯ ปีงบ 2562 (07 พ.ย. 2561)
โครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ของ อปท. ปีงบ 2562 (07 พ.ย. 2561)
การกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นผ่านแพลตฟอร์มแอร์บีเอ็นบี (07 พ.ย. 2561)
ขอประชาสัมพันธ์คู่มือการรับแจ้งบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุผ่... (06 พ.ย. 2561)
แบบเสนอเครื่องราชรายบุคคล 2562 (05 พ.ย. 2561)
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ (สำหรับ อปท.) ประจำปี 2562 (05 พ.ย. 2561)
การจ่ายเงินเดือน ค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิก อปท. (02 พ.ย. 2561)
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถ ประ... (02 พ.ย. 2561)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจ... (02 พ.ย. 2561)
แจ้งมติ ก.ท.จ.ยส.ครั้งที่ 10/2561 (01 พ.ย. 2561)
แจ้งมติ ก.อบต.จ.ยส.ครั้งที่ 10/2561 (01 พ.ย. 2561)
แจ้งประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหา... (31 ต.ค. 2561)
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายฯ ปีงบ 63 ก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็... (30 ต.ค. 2561)
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายฯ ปีงบ 63 ก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวง... (30 ต.ค. 2561)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

นางจันทรา ชัยชนะ ท้องถิ่น... (05 พ.ย. 2561)  

อำเภอเลิงนกทา จัดโครงการอ... (05 พ.ย. 2561)  

เทศบาลตำบลสามแยก จัดกิจกร... (05 พ.ย. 2561)  

องค์การบริหารส่วนตำบลสามแ... (05 พ.ย. 2561)

นายสมยศ นามพุทธา ท้องถิ่น... (05 พ.ย. 2561)

นายสมยศ นามพุทธา ท้องถิ่น... (05 พ.ย. 2561)

ผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อม... (02 ก.ค. 2561)

อบต คำไผ่ อ.ไทยเจริญ จ.ยโ... (29 มิ.ย. 2561)

อบต นำ้คำ อ.ไทยเจริญ จ.ยโ... (28 มิ.ย. 2561)

เทศบาลตำบลค้อวัง อ.ค้อวัง... (21 มิ.ย. 2561)

ทต.ทรายมูล อ. ทรายมูล จ.ย... (18 มิ.ย. 2561)

อบต.โคกสำราญ อ.เลิงนกทา จ... (13 มิ.ย. 2561)

ท้องถิ่นจังหวัดยโสธรตรวจเ... (13 มิ.ย. 2561)

สำนักงานส่งเสริมการปกครอง... (12 มิ.ย. 2561)

สำนักงานส่งเสริมการปกครอง... (06 มิ.ย. 2561)

ท้องถิ่นจังหวัดยโสธร เป็น... (04 มิ.ย. 2561)

สถจ.ยโสธร จัดประชุมเชิงปฏ... (06 ม.ค. 2560)

ทถจ.ยโสธร ร่วมกิจกรรมทำคว... (05 ธ.ค. 2559)

ทถจ.ยโสธร ลงพื้นที่ตรวจติ... (24 พ.ย. 2559)

โครงการท้องถิ่นยโสธรยามพี... (22 พ.ย. 2559)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อเสนอแนะว่าด้วยแนวทางปฏิบัติด้านการส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโด... (10 ต.ค. 2561)  
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อ/จ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง อบต.น้... (12 ต.ค. 2560)  
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอบต.น้ำอ้อม (24 ส.ค. 2560)  
เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอบต.ขั้นไดใหญ่ (09 ส.ค. 2560)
ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตบ้านตูม อบต.กุดน้ำใส (31 มี.ค. 2560)
ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตบ้านแจนแลน อบต.กุดน้ำใส (31 มี.ค. 2560)
ประกาศเปิดเผยราคากลางอาคารอเนกประสงค์บ้านดงมะหรี่ ทต.ค้อวัง (30 มี.ค. 2560)
ประกาศเปิดเผยราคากลางรางระบายน้ำ คสล.บ้านเปาะ ทต.ค้อวัง (30 มี.ค. 2560)
ประกาศเปิดเผยราคากลางลาน คสล.บ้านค้อวัง ทต.ค้อวัง (30 มี.ค. 2560)
ประกาศเปิดเผยราคากลางถนน คสล.บ้านดงมะหรี่ ทต.ค้อวัง (30 มี.ค. 2560)
ประกาศเปิดเผยราคากลางถนนลงหินคลุกบ้านผิผ่วน ทต.ค้อวัง (30 มี.ค. 2560)
ประกาศเปิดเผยราคากลางปรับปรุงขยายผิวถนนบ้านลำดวน ทต.ค้อวัง (30 มี.ค. 2560)
ประกาศเปิดเผยราคากลางรถยนต์กู้ชีพกระบะ ทต.ค้อวัง (30 มี.ค. 2560)
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมวางบ่อพัก อบต.กุดน้ำใส (24 ก.พ. 2560)
เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง ก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก อบต.กุดน้ำใส (25 ม.ค. 2560)
ส่งประกาศเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ประกวดราคาวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กา... (22 ธ.ค. 2559)
ขอความอนุเคราะห์ประกาศข่าวประกวดราคาจ้างทางเว็บไซต์และอินเตอร์เน็ตของจังหวัดยโสธ... (16 ธ.ค. 2559)
ส่งประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลาดยางพาราแอสฟัสติกคอนกรีต (PARA AC) บ้านเชียงเพ... (14 ธ.ค. 2559)
สถ.จ.ยโสธรเปิดเผยราคากลางงานปรับปรุงสำนักงานสถ.จ.ยโสธรปี60 (16 พ.ย. 2559)
ทต.ค้อวัง เปิดเผยราคากลางก่อสร้างอาคารศูนย์เด็ก (15 ส.ค. 2559)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
หนังสือราชการ สถ.จ. 
ความก้าวหน้าของการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (ไตรมาส 4/2561... (12 พ.ย. 2561)  
ขอความอนุเคราะห์ประสานตลาดเทศบาล เพื่อช่วยเหลือในการระบายผลผลิตทางการเกษตร (01 พ.ย. 2561)  
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวสัดิการทางส... (26 ต.ค. 2561)  
คู่มือการร่างข้อกำหนดของท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ... (18 ต.ค. 2561)
มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง รายงานผลการพิจารณากำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อให้การบังคับใช้ก... (18 ต.ค. 2561)
ขอส่งรายงานประจำปี 2560 คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (17 ต.ค. 2561)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อเป็นค่าใ... (16 ต.ค. 2561)
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่... (10 ต.ค. 2561)
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูง... (10 ต.ค. 2561)
การบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบเงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณ... (08 ต.ค. 2561)
คู่มือการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น(ฉบับปรับปรุง 2 มิถุนายน 2561) (27 ส.ค. 2561)
แจ้งประกาศ ก.กลาง เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก พ.ศ.2560 (31 มี.ค. 2560)
Responsive image

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร
ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดยโสธร(หลังใหม่) อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร รหัสไปรษณีย์ 35000
โทรศัพท์ : 0-4571-3035, 0-4571-5343  โทรสาร : 0-4571-3035 ต่อ 13,17
อีเมล์ :
 admin@yasothonlocal.go.th , mymail7848@gmail.com
Powered By 
yasothonlocal.go.th