Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับสำนักงาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
งานส่งเสริมและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารราชการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
คู่มือประชาชนและคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน สถจ.
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องการการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
01 พ.ย. 2564
ถึง
30 พ.ย. 2564
ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทราย เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.56010 สายบ้านเลียบ-เขตตำบลแคนน้อย (หนองฮี) องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทราย อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
26 ต.ค. 2564
ถึง
26 ต.ค. 2564
ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปา แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านสะแนน หมู่ที่ 2 ตำบลขุมเงิน อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
26 ต.ค. 2564
ถึง
26 ต.ค. 2564
ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปา แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านสะแนน หมู่ที่ 2 ตำบลขุมเงิน อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
18 ต.ค. 2564
ถึง
26 ต.ค. 2564
ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ประกาศเทศบาลตำบลฟ้าหยาด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วกำแพงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล (วัดฟ้าหยาด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 ก.ย. 2564
ถึง
27 ก.ย. 2564
ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ประกาศเทศบาลตำบลกุดเชียงหมี อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
22 ก.ย. 2564
ถึง
22 ก.ย. 2564
ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง 1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนานายคำแปลง เอี่ยมอิ่ม ไปบ้านคุยตับเต่า หมู่ที่ 4 2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองจาน-ถนนแจ้งสนิท บ้านขุมเงิน
21 ก.ย. 2564
ถึง
21 ก.ย. 2564
ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคางกลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองแวง (กม.199) บ้านขุมเงิน หมู่ที่ 7 ตำบลขุมเงิน อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
20 ก.ย. 2564
ถึง
20 ก.ย. 2564
ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ก.ย. 2564
ถึง
17 ก.ย. 2564
ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าที่เก็บเอกสารทางราชการ (เดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2565)
17 ก.ย. 2564
ถึง
17 ก.ย. 2564
ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเจาะจง

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร
ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดยโสธร(หลังใหม่) อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร รหัสไปรษณีย์ 35000
โทรศัพท์ : 0-4571-3035, 0-4571-5343  โทรสาร : 0-4571-3035 ต่อ 13,17
อีเมล์ :
 admin@yasothonlocal.go.th , mymail7848@gmail.com
Powered By 
yasothonlocal.go.th