Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารราชการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
คู่มือประชาชน
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์/หนังสือราชการ

 
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
03 ธ.ค. 2561 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร การขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ปี 2563 ธนาคารน้ำใต้ดิน
03 ธ.ค. 2561 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร การขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ปี 2563 ธนาคารน้ำใต้ดิน
30 พ.ย. 2561 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร ประชุมซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหายางพาราตกต่ำ ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยโสธร
29 พ.ย. 2561 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร การสรรหาตำแหน่งบริหาร
26 พ.ย. 2561 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร รายงานข้อมูลสถานะศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
26 พ.ย. 2561 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร รายงานข้อมูลสถานะศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (แบบฟอร์ม)
21 พ.ย. 2561 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561
21 พ.ย. 2561 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร การขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ
19 พ.ย. 2561 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร การสำรวจความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องการขอรับการสนับสนุนงบประมารที่เป็นประโยชน์ต่อการคมนาคมขนส่งหรือการสัญจรของประชาชน
13 พ.ย. 2561 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร โครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัมนาเด็กเล็ก ระยะที่ 2

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร
ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดยโสธร(หลังใหม่) อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร รหัสไปรษณีย์ 35000
โทรศัพท์ : 0-4571-3035, 0-4571-5343  โทรสาร : 0-4571-3035 ต่อ 13,17
อีเมล์ :
 admin@yasothonlocal.go.th , mymail7848@gmail.com
Powered By 
yasothonlocal.go.th