Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารราชการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
คู่มือประชาชน
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์/หนังสือราชการ

 
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
22 เม.ย. 2562 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ว 3505 22เม.ย.62 การส่งเสริมการใช้ยางพาราฯ
22 เม.ย. 2562 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ว 185 22เม.ย.62 ขอให้ตรวจสอบและส่งคืนงบประมาณเงินเหลือจ่ายฯ ปีงบ 2562
19 เม.ย. 2562 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ขอส่งเอกสารการรับรองมาตรฐานวัสดุน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่มและสารผสมเพิ่มสำหรับการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ
19 เม.ย. 2562 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร คู่มือปฏิบัติงานการควบคุมคุณภาพและการรับรองมาตรฐานวัสดุสำหรับงานก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (ยางพารา)
19 เม.ย. 2562 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ว 181 19เม.ย.62 ข้อแนะนำการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ฯ
19 เม.ย. 2562 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ว 180 19เม.ย.62 ขอเชิญประชุม
19 เม.ย. 2562 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ว 3349 19เม.ย.62 ขอความร่วมมือในการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลฯ
18 เม.ย. 2562 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ว 3338 18เม.ย.62 การติดตามโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV
17 เม.ย. 2562 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ว 3283 17เม.ย.62 แนวทางการขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลฯ
17 เม.ย. 2562 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ว 3284 17เม.ย.62 การจัดทำข้อมูลแหล่งน้ำของ อปท.

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร
ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดยโสธร(หลังใหม่) อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร รหัสไปรษณีย์ 35000
โทรศัพท์ : 0-4571-3035, 0-4571-5343  โทรสาร : 0-4571-3035 ต่อ 13,17
อีเมล์ :
 admin@yasothonlocal.go.th , mymail7848@gmail.com
Powered By 
yasothonlocal.go.th