Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารราชการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
คู่มือประชาชน
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์/หนังสือราชการ

 
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
07 มิ.ย. 2562 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร แจ้งมติ ก.อบต.จ.ยส.ครั้งที่ 5/2562 วันที่ 22 พ.ค.2562
07 มิ.ย. 2562 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร แจ้งมติ ก.ท.จ.ยส.ครั้งที่ 5/2562 วันที่ 29 พ.ค.2562
07 มิ.ย. 2562 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร แจ้งมติ ก.ท.จ.ยส.ครั้งที่ 5/2562 วันที่ 29 พ.ค.2562(หลักเกณฑ์)
28 พ.ค. 2562 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ข้อควรในการปฏิบัติการดูแลเด็กเล็ก
24 พ.ค. 2562 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร หารือข้อกฎหมาย การช่วยเหลือผู้ประสบภัยบ้าน 1 หลัง
22 พ.ค. 2562 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ว 4547 22พ.ค.62 การจัดทำแผนพัฒนาถนนในความรับผิดชอบฯ 5ปี
22 พ.ค. 2562 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ว 4548 22พ.ค.62 การคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็กฯ ปีงบ 62
13 พ.ค. 2562 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ว 4226 13พ.ค.62 ขอความร่วมมือส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซล บี 20
13 พ.ค. 2562 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ว 4227 13พ.ค.62 ขอความร่วมมือเร่งรัดให้อปท.ดำเนินการปรับปรุงแผนฯ ป้องกันการทุจริตฯ
03 พ.ค. 2562 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ประชาสัมพันธ์สอบแข่งขันข้าราชการ-พนักงานส่วนท้องถิ่น 2562

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร
ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดยโสธร(หลังใหม่) อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร รหัสไปรษณีย์ 35000
โทรศัพท์ : 0-4571-3035, 0-4571-5343  โทรสาร : 0-4571-3035 ต่อ 13,17
อีเมล์ :
 admin@yasothonlocal.go.th , mymail7848@gmail.com
Powered By 
yasothonlocal.go.th