Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารราชการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
คู่มือประชาชน
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หนังสือราชการ สถ.จ. 
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
13 ก.พ. 2562 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่องประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
13 ก.พ. 2562 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่องประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
13 ก.พ. 2562 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
13 ก.พ. 2562 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร
13 ก.พ. 2562 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ประกาศ ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุก(ดีเซล)
13 ก.พ. 2562 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)
13 ก.พ. 2562 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
12 ก.พ. 2562 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ สำหรับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ก.พ. 2562 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (รายจ่ายอื่น) จำนวน 5 รายการ สำหรับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31 ม.ค. 2562 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (งวดที่ ๑)

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร
ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดยโสธร(หลังใหม่) อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร รหัสไปรษณีย์ 35000
โทรศัพท์ : 0-4571-3035, 0-4571-5343  โทรสาร : 0-4571-3035 ต่อ 13,17
อีเมล์ :
 admin@yasothonlocal.go.th , mymail7848@gmail.com
Powered By 
yasothonlocal.go.th