Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารราชการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
คู่มือประชาชนและคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน สถจ.
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

25 ก.พ. 2563
ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น.นายฤทธิชัย หมุนสุข ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น ได้เข้าร่วมประชุม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดยโสธร ณ.โรงแรมออคิด กาเด้น อ.เมืองยโสธร จังหวัดยโ

25 ก.พ. 2563
ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 นางทิพย์พรัตน์ แสงพันธ์ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดยโสธร พ.ศ. 25660-2564 ณ ห้องประชุมหมอนขิด ศาลากลางจังหวัดยโส

24 ก.พ. 2563
ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา14.00 น. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยโสธร ณ.ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ศาลากลาง จังหวัดยโสธร โดยมี นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เ

24 ก.พ. 2563
ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมอัษฎางค์ ชั้น 5 อาคารดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย – นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มอบหมายให้ นายสันติธร ยิ้มละมัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการศึกษา

24 ก.พ. 2563
ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. นายพิศุทธิ์ ครองยุติ ท้องถิ่นอำเภอป่าติ้ว ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดยโสธร ได้ร่วมต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือก อาสาสมัครดีเด่นระดับชาติ "นางอรวรรณ ทำมา" อาสาสมัครบ้านกระจาย ต.กระจาย อ.ป่าติ้ว จ.ยโ

24 ก.พ. 2563
ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น ได้ดำเนินการประชุมคัดเลือกผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไปเป็นตัวแทนในระดับจังหวัดไปคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลในคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลแทนตำแหน่งที่ว่า

24 ก.พ. 2563
ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ท้องถิ่นอำเภอทรายมูล พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานลูกจ้าง จำนวน 6 แห่ง ในพื้นที่อำเภอทรายมูล ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย​ รัชกาลที่ 2​ แห่งราชวงศ์จักรี ร่วมกั

24 ก.พ. 2563
ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอไทยเจริญ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย​ รัชกาลที่ 2​ แห่งราชวงศ์จักรี ณ พญาแย้นำโชค ต.คำเตย อ.ไทยเจริญ จ

24 ก.พ. 2563
ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชน เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ณ วังมัจฉา วัดบ้านกว้าง ต.เขื่องคำ

17 ก.พ. 2563
ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. สำนักงานพลังงานจังหวัดยโสธร ได้ร่วมบริจาคสิ่งของกาชาด ณ หอประชุมวิถีอีสาน ศาลากลางจังหวัดยโสธร

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร
ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดยโสธร(หลังใหม่) อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร รหัสไปรษณีย์ 35000
โทรศัพท์ : 0-4571-3035, 0-4571-5343  โทรสาร : 0-4571-3035 ต่อ 13,17
อีเมล์ :
 admin@yasothonlocal.go.th , mymail7848@gmail.com
Powered By 
yasothonlocal.go.th