Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารราชการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
คู่มือประชาชน
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

06 ม.ค. 2560
ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร สถจ.ยโสธร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดับจังหวัด เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการจัดการขยะมูลฝอย

05 ธ.ค. 2559
ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ทถจ.ยโสธร ร่วมกิจกรรมทำความดี ทำบุญตักบาตร ทำความสะอาดวัดและกำจัดผักตบชวา

24 พ.ย. 2559
ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ทถจ.ยโสธร ลงพื้นที่ตรวจติดตามการบริหารจัดการขยะ

22 พ.ย. 2559
ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร โครงการท้องถิ่นยโสธรยามพี่น้องชาวท้องถิ่นลงแขกเกี่ยวข้าวชาวท้องถิ่น

16 พ.ย. 2559
ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร สถจ.ยโสธร จัดฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพแนวทางการปฎิบัติกรณี อปท. ถูกทักท้วง/ตั้งข้อสังเกต

16 ต.ค. 2557
ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ประชุมซักซ้อมแนวทางการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท. ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

13 มิ.ย. 2557
ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานผู้บริหารท้องถิ่น จังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 1/2557

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร
ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดยโสธร(หลังใหม่) อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร รหัสไปรษณีย์ 35000
โทรศัพท์ : 0-4571-3035, 0-4571-5343  โทรสาร : 0-4571-3035 ต่อ 13,17
อีเมล์ :
 admin@yasothonlocal.go.th , mymail7848@gmail.com
Powered By 
yasothonlocal.go.th