Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารราชการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
คู่มือประชาชน
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

24 ม.ค. 2563
ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร วันที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมหมอนขิด ศาลากลางจังหวัดยโสธร ผู้อำนวยการ กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น ได้รับมอบหมายจากท่าน ท้องถิ่นจังหวัดยโสธร ได้เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาล ผ่านระบบวีดิทัศน์ โดยมีท่าน รัฐมนตรีว่าก

24 ม.ค. 2563
ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร วันที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น ได้รับมอบหมายจากท่าน ท้องถิ่นจังหวัดยโสธร เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (นายทวีป บุตรโพธิ์) โดยมีท่านผู้ว่าราชการ

24 ม.ค. 2563
ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร วันที่ 24 มกราคม 2563 ผู้อำนวยการกลุ่มงาน พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร ร่วมการประชุมหารือข้อราชการรายสัปดาห์ผ่านระบบ Web Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร

21 ม.ค. 2563
ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร วันอังคาร ที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสมยศ นามพุทธา ท้องถิ่นจังหวัดยโสธรเข้าร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับงานจิตอาสาของศูนย์อำนวยการพระราชทานจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีท่านประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประ

21 ม.ค. 2563
ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร วันที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นางจินตนา เรืองมะเริง ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ พร้อมคณะ ออกตรวจนิเทศการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ทต. คำเขื่อนแก้ว และ อบต. ลุมพุก อ.

21 ม.ค. 2563
ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร วันที่ 21 มกราคม 2563 ​เวลา​ 13.00 น. นายฤทธิชัย​ หมุนสุข​ ผอ.กลุ่มงานส่งเสริม​และพัฒ​นา​ท้องถิ่นเข้าร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินงานชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ​จังหวัดยโสธร ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ศาลากลางจังหวัดยโสธร

21 ม.ค. 2563
ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร วันที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. สถจ.ยโสธร ได้จัดประชุม คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยโสธร (ก.อบต.จังหวัดยโสธร) ครั้งที่ 1/2563 ณ.ห้องประชุมหมอนขิด ศาลากลางจังหวัดยโสธร หลังใหม่ ชั้น 2 โดยมี นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธ

16 ม.ค. 2563
ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร วันที่​ 16 มกราคม​ 2563 เวลา​ 10.00 น.​ นายสมยศ​ นาม​พุทธา​ ท้องถิ่น​จังหวัด​ยโสธร​ พร้อมด้วย​ท้องถิ่นอำเภอคำเขื่อนแก้ว และข้าราชการกลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ สำนักงาน​ส่งเสริม​การปกครอง​ท้องถิ่น​จังหวัด​ยโสธร​ ร่วม​ออกตรวจนิเทศการคลัง การเงิน การบ

14 ม.ค. 2563
ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร วันที่​ 14​ มกราคม​ 2563         เวลา​ 10.00​ น.​ นายสมยศ​ นาม​พุทธา​ ท้องถิ่น​จังหวัด​ยโสธร​ พร้อมด้วย​ข้าราชการ​ พนักงาน​ราชการ​ ลูกจ้าง​ สำนักงาน​ส่งเสริม​การปกครอง​ท้องถิ่น​จังหวัด​ยโสธร​ ร่วม​ประชุม​ติดตามการทำงานเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบาย​

14 ม.ค. 2563
ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร วันที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. นายพิศุทธิ์ ครองยุติ ท้องถิ่นอำเภอป่าติ้ว ประชุม นายกเทศมนตรีตำบลป่าติ้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดเทศบาล และปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล เขตอำเภอป่าติ้ว เพื่อหารือในการปฏิบัติงานร่วมกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานเ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร
ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดยโสธร(หลังใหม่) อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร รหัสไปรษณีย์ 35000
โทรศัพท์ : 0-4571-3035, 0-4571-5343  โทรสาร : 0-4571-3035 ต่อ 13,17
อีเมล์ :
 admin@yasothonlocal.go.th , mymail7848@gmail.com
Powered By 
yasothonlocal.go.th