Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารราชการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
คู่มือประชาชน
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

02 ก.ค. 2561
ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมด้วย ท้องถิ่นจังหวัดยโสธร ติดตามดำเนินการอาหารกลางวันโรงเรียนเด็ก

29 มิ.ย. 2561
ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร อบต คำไผ่ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร จัดโครงการปลูกป่าชุมชนในที่สาธารณะ ตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์นำ้"

28 มิ.ย. 2561
ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร อบต นำ้คำ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร ออกพื้นที่รับบริจาคมือถือเก่าตามโครงการ "มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา"

21 มิ.ย. 2561
ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร เทศบาลตำบลค้อวัง อ.ค้อวัง จ.ยโสธร จัดโครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

18 มิ.ย. 2561
ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ทต.ทรายมูล อ. ทรายมูล จ.ยโสธร ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก

13 มิ.ย. 2561
ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ท้องถิ่นจังหวัดยโสธรตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพลไว อบต.คูเมือง อ.มหาชนะชัย

13 มิ.ย. 2561
ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร อบต.โคกสำราญ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร ทำบ่อปิดต้นแบบ"ธนาคารไต้นำ้"

12 มิ.ย. 2561
ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร รับบริจาคมือถือเก่า ตามโครงการ "มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก"

06 มิ.ย. 2561
ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร จัดกิจกรรมรับซื้อขยะรีไซเคิล

04 มิ.ย. 2561
ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ท้องถิ่นจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีเปิด "โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จังหวัดยโสธร" รุ่นที่ 3

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร
ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดยโสธร(หลังใหม่) อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร รหัสไปรษณีย์ 35000
โทรศัพท์ : 0-4571-3035, 0-4571-5343  โทรสาร : 0-4571-3035 ต่อ 13,17
อีเมล์ :
 admin@yasothonlocal.go.th , mymail7848@gmail.com
Powered By 
yasothonlocal.go.th