Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารราชการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
คู่มือประชาชนและคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน สถจ.
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

15 ต.ค. 2563
ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร มอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ในโอกาสที่ย้ายมาปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร

02 ต.ค. 2563
ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น นายศรี ศรีพุทธรินทร์ นายอำเภอมหาชนะชัย พร้อมด้วย ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ รวม 11 แห่ง ได้ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นช่วยเหลือกันได้ กรณีเกิดสาธารณภัย

02 ต.ค. 2563
ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร ร่วมกิจกรรมในงานรัฐพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

02 ต.ค. 2563
ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ประชุมข้อราชการสำคัญชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงมหาดไทย และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

02 ต.ค. 2563
ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร รับรายงานตัว นางสาวจุฑาทิพย์ ศรีใส บรรจุในตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

28 ก.ย. 2563
ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร กิจกรรมเคารพธงชาติ ตามโครงการรณรงค์ ปลุกจิตสำนึก "การร้องเพลงชาติไทย" เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (The Nation Flag Day) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

28 ก.ย. 2563
ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ประชุมพิจารณาการอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ของพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยโสธร

21 ก.ย. 2563
ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร พิธีมอบรางวัลการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศ ประจำปี 2562

16 ก.ย. 2563
ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จังหวัดยโสธร

16 ก.ย. 2563
ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จังหวัดยโสธร วันที่ 2

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร
ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดยโสธร(หลังใหม่) อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร รหัสไปรษณีย์ 35000
โทรศัพท์ : 0-4571-3035, 0-4571-5343  โทรสาร : 0-4571-3035 ต่อ 13,17
อีเมล์ :
 admin@yasothonlocal.go.th , mymail7848@gmail.com
Powered By 
yasothonlocal.go.th