Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารราชการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
คู่มือประชาชน
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

23 ก.ย. 2562
ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร สถจ.ยโสธร ร่วมโครงการ จิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย

20 ก.ย. 2562
ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร พิจารณาคัดเลือกและตัดสินการประกวด "อำเภอสะอาด" ระดับจังหวัด ประจำปี 2562

13 ธ.ค. 2561
ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ท้องถิ่นอำเภอมหาชนะชัย เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

10 ธ.ค. 2561
ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาคมือถือเก่า เพื่อจะนำรายได้ทั้งหมดจากโครงการจัดหาหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ขาดแคลน 1,000 แห่ง ทั่วประเทศ

09 ธ.ค. 2561
ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน "Bike อุ่นไอรัก ”

04 ธ.ค. 2561
ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ จัดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562

04 ธ.ค. 2561
ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร องค์การบริหารส่วนตำบลผือฮี จัดโครงการนวัตกรรม "ลด ละ เลิกบุหรี่"

04 ธ.ค. 2561
ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร จัดกิจกรรม เพื่อขับเคลื่อนโครงการ "ยโสธร จังหวัดสะอาดดี" ณ ห้างสรรพสินค้านานภัณฑ์พลาซ่า ยโสธร และ ห้างโลตัส สาขายโสธร เพื่อรณรงค์ ละ ละ เลิกการใช้ถุงพลาสมติก

04 ธ.ค. 2561
ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี เตรียมความพร้อมด้านงบประมาณเพื่อวางระบบธนาคารน้ำใต้ดินเต็มรูปแบบ ทั้งระบบปิด และระบบเปิด

04 ธ.ค. 2561
ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนาและชุมชนเหล่าใหญ่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร เข้ารับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง และเงินรางวัล 40,000 บาท โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) 2561 ระดับประเทศ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร
ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดยโสธร(หลังใหม่) อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร รหัสไปรษณีย์ 35000
โทรศัพท์ : 0-4571-3035, 0-4571-5343  โทรสาร : 0-4571-3035 ต่อ 13,17
อีเมล์ :
 admin@yasothonlocal.go.th , mymail7848@gmail.com
Powered By 
yasothonlocal.go.th