Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารราชการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
คู่มือประชาชน
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

03 ธ.ค. 2562
ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ท้องถิ่นอำเภอเมืองยโสธร ร่วมประชุมประจำเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองยโสธร

03 ธ.ค. 2562
ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร รายงานการตรวจสอบการจัดอาหารกลางวัน

03 ธ.ค. 2562
ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ท้องถิ่นอำเภอป่าติ้ว ได้ร่วมพิธีมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยด้านปศุสัตว์ของจังหวัดยโสธร ในเขตพื้นที่ 2 ตำบล 5 หมู่บ้าน ของอำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

02 ธ.ค. 2562
ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร สถจ.ยโสธร ได้รับรายงานตัวพนักงานส่วนท้องถิ่นที่สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการใหม่

02 ธ.ค. 2562
ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร องค์การบริหารส่วนตำบลสามแยกอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อเทิดทูนสถานบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

02 ธ.ค. 2562
ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อเทิดทูนสถานบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

02 ธ.ค. 2562
ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร วันที่ 2 ธันวาคม 2562 นายพิศุทธิ์ ครองยุติ ท้องถิ่นอำเภอป่าติ้ว ได้ชี้แจงภารกิจสำคัญต่อที่ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหัวหน้าส่วนราชการอำเภอ

02 ธ.ค. 2562
ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโพธิ์ไทร อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร รายงานการตรวจการจัดอาหารกลางวันในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

27 พ.ย. 2562
ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร ร่วมประชุมและซักซ้อมทำความเข้าใจ ชี้แจง เตรียมการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

27 พ.ย. 2562
ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ท้องถิ่นอำเภอไทยเจริญ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาลงแขกเกี่ยวข้าวทุ่งนาอำเภอไทยเจริญ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร
ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดยโสธร(หลังใหม่) อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร รหัสไปรษณีย์ 35000
โทรศัพท์ : 0-4571-3035, 0-4571-5343  โทรสาร : 0-4571-3035 ต่อ 13,17
อีเมล์ :
 admin@yasothonlocal.go.th , mymail7848@gmail.com
Powered By 
yasothonlocal.go.th