Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารราชการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
คู่มือประชาชนและคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน สถจ.
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

28 ก.ย. 2563
ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร กิจกรรมเคารพธงชาติ ตามโครงการรณรงค์ ปลุกจิตสำนึก "การร้องเพลงชาติไทย" เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (The Nation Flag Day) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

28 ก.ย. 2563
ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ประชุมพิจารณาการอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ของพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยโสธร

21 ก.ย. 2563
ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร พิธีมอบรางวัลการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศ ประจำปี 2562

16 ก.ย. 2563
ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จังหวัดยโสธร

16 ก.ย. 2563
ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จังหวัดยโสธร วันที่ 2

10 ก.ย. 2563
ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร พิธีเปิดบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูลเทศบาลตำบลคำเตย หมู่ที่ 3 บ้านหนองสนม ตำบลคำเตย อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร

10 ก.ย. 2563
ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ท้องถิ่นอำเภอมหาชนะชัย ร่วมกับเทศบาลตำบลฟ้าหยาด ร่วมปรึกษา หารือ กับผู้นำชุมชน ทั้ง 5 ชุมชน

10 ก.ย. 2563
ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ท้องถิ่นอำเภอไทยเจริญ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น

10 ก.ย. 2563
ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ท้องถิ่นอำเภอเมืองยโสธร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฝึกอบรมโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพยาเสพติด

02 ก.ย. 2563
ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร พิธีเปิดบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูลเทศบาลตำบลคำเตย

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร
ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดยโสธร(หลังใหม่) อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร รหัสไปรษณีย์ 35000
โทรศัพท์ : 0-4571-3035, 0-4571-5343  โทรสาร : 0-4571-3035 ต่อ 13,17
อีเมล์ :
 admin@yasothonlocal.go.th , mymail7848@gmail.com
Powered By 
yasothonlocal.go.th