Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารราชการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
คู่มือประชาชน
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
07 มิ.ย. 2562 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร แจ้งมติ ก.อบต.จ.ยส.ครั้งที่ 5/2562 วันที่ 22 พ.ค.2562
07 มิ.ย. 2562 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร แจ้งมติ ก.ท.จ.ยส.ครั้งที่ 5/2562 วันที่ 29 พ.ค.2562
07 มิ.ย. 2562 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร แจ้งมติ ก.ท.จ.ยส.ครั้งที่ 5/2562 วันที่ 29 พ.ค.2562(หลักเกณฑ์)
28 พ.ค. 2562 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ข้อควรในการปฏิบัติการดูแลเด็กเล็ก
24 พ.ค. 2562 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร หารือข้อกฎหมาย การช่วยเหลือผู้ประสบภัยบ้าน 1 หลัง
22 พ.ค. 2562 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ว 4547 22พ.ค.62 การจัดทำแผนพัฒนาถนนในความรับผิดชอบฯ 5ปี
22 พ.ค. 2562 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ว 4548 22พ.ค.62 การคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็กฯ ปีงบ 62
13 พ.ค. 2562 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ว 4226 13พ.ค.62 ขอความร่วมมือส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซล บี 20
13 พ.ค. 2562 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ว 4227 13พ.ค.62 ขอความร่วมมือเร่งรัดให้อปท.ดำเนินการปรับปรุงแผนฯ ป้องกันการทุจริตฯ
03 พ.ค. 2562 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ประชาสัมพันธ์สอบแข่งขันข้าราชการ-พนักงานส่วนท้องถิ่น 2562

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร
ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดยโสธร(หลังใหม่) อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร รหัสไปรษณีย์ 35000
โทรศัพท์ : 0-4571-3035, 0-4571-5343  โทรสาร : 0-4571-3035 ต่อ 13,17
อีเมล์ :
 admin@yasothonlocal.go.th , mymail7848@gmail.com
Powered By 
yasothonlocal.go.th