Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารราชการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
คู่มือประชาชน
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
22 เม.ย. 2562 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ว 3505 22เม.ย.62 การส่งเสริมการใช้ยางพาราฯ
22 เม.ย. 2562 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ว 185 22เม.ย.62 ขอให้ตรวจสอบและส่งคืนงบประมาณเงินเหลือจ่ายฯ ปีงบ 2562
19 เม.ย. 2562 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ขอส่งเอกสารการรับรองมาตรฐานวัสดุน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่มและสารผสมเพิ่มสำหรับการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ
19 เม.ย. 2562 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร คู่มือปฏิบัติงานการควบคุมคุณภาพและการรับรองมาตรฐานวัสดุสำหรับงานก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (ยางพารา)
19 เม.ย. 2562 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ว 181 19เม.ย.62 ข้อแนะนำการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ฯ
19 เม.ย. 2562 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ว 180 19เม.ย.62 ขอเชิญประชุม
19 เม.ย. 2562 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ว 3349 19เม.ย.62 ขอความร่วมมือในการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลฯ
18 เม.ย. 2562 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ว 3338 18เม.ย.62 การติดตามโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV
17 เม.ย. 2562 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ว 3283 17เม.ย.62 แนวทางการขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลฯ
17 เม.ย. 2562 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ว 3284 17เม.ย.62 การจัดทำข้อมูลแหล่งน้ำของ อปท.

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร
ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดยโสธร(หลังใหม่) อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร รหัสไปรษณีย์ 35000
โทรศัพท์ : 0-4571-3035, 0-4571-5343  โทรสาร : 0-4571-3035 ต่อ 13,17
อีเมล์ :
 admin@yasothonlocal.go.th , mymail7848@gmail.com
Powered By 
yasothonlocal.go.th