Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารราชการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
คู่มือประชาชน
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
18 ก.พ. 2562 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร การเชื่อมโยงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทั่วประเทศ
12 ก.พ. 2562 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
31 ม.ค. 2562 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร แจ้งมติ ก.อบต.จ.ยส.ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562
31 ม.ค. 2562 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร โครงการกระบวนการคิดเชิงคำนวนเพื่อสนับสนุนการสอน coding
31 ม.ค. 2562 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร แจ้งมติ ก.ท.จ.ยส.ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 25 มกราคม 2562
15 ม.ค. 2562 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร กำหนดประชุมประธานสภาเทศบาลเพื่อคัดเลือก ก.ท.จ.ยโสธร
03 ม.ค. 2562 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร แจ้งมติ ก.อบต.จ.ยส.ครั้งที่ 12/2561 วันที่ 24 ธันวาคม 2561
03 ม.ค. 2562 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร แจ้งมติ ก.ท.จ.ยโสธร ครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561
03 ม.ค. 2562 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร การตั้งงบประมาณเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
28 ธ.ค. 2561 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ขอส่งแบบแนะนำถนนผิวจราจรดินซีเมนต์ฯ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร
ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดยโสธร(หลังใหม่) อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร รหัสไปรษณีย์ 35000
โทรศัพท์ : 0-4571-3035, 0-4571-5343  โทรสาร : 0-4571-3035 ต่อ 13,17
อีเมล์ :
 admin@yasothonlocal.go.th , mymail7848@gmail.com
Powered By 
yasothonlocal.go.th